Menu:

Kontakta oss:

E-post


För förfrågningar om bedömning och behandling hänvisar vi till:

Moment Psykologi
Västmannagatan 6, Stockholm
Telefon: 08-533 315 43
E-post

Om psykologkonsulterna

Mandus Frykman är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Han är medlem av Sveriges Psykologförbund, Föreningen för Beteendeanalys och Beteendeterapeutiska föreningen.

Mandus Frykman är anställd som psykologkonsult vid ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Han har många års erfarenhet av behandling för såväl individer som grupper. Framför allt inom problemområden som stress, sömn, depression och ångesttillstånd, men även av behandling vid problem som smärta och missbruk.

Vid sidan av individuella kontakter arbetar Mandus regelbundet med ledarskaps- och organisationsutveckling. Han är också en mycket uppskattad föreläsare inom områden som stress, sömn och arbetsmiljö.

Filip Arnberg är med. dr och psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Han är medlem av Sveriges Psykologförbund och Beteendeterapeutiska föreningen.

Filip Arnberg har erfarenhet av kliniskt arbete med stressrelaterade problem, låg självkänsla, ångest- och depressionstillstånd. Sedan sex år tillbaka forskar han vid Uppsala universitet inom området katastrofpsykologi.

Anders Ekstrand är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Han är medlem av Sveriges Psykologförbund, Beteendeterapeutiska föreningen samt Svensk idrottspsykologisk förening.

Anders har gedigen behandlingserfarenhet av ångest- och depressionstillstånd, stressrelaterad problematik samt samtal inriktade på kris- och relationsproblematik. Anders har även specialiserat sig på idrotts- och prestationspsykologi. Anders är medlem av Riksidrottsförbundets idrottspsykologiska resursteam.

Alexandra Karlsson är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. Alexandra har lång och bred erfarenhet av utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna och engageras som handledare och föreläsare. Hon har tidigare lett en neuropsykiatrisk specialenhet, arbetat på barnmedicinsk mottagning och inom barn- och vuxenpsykiatrin. Alexandra vidareutbildar sig på deltid på psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet.