Menu:

Kontakta oss:

E-post


För förfrågningar om bedömning och behandling hänvisar vi till:

Moment Psykologi
Västmannagatan 6, Stockholm
Telefon: 08-533 315 43
E-post

Självhjälpsböcker

En självhjälpsbok riktar sig direkt till personer med psykisk ohälsa. Steg för steg guidas du genom behandlingen och får konkreta råd och tips om hur du kan påverka din situation och bli av med dina besvär. Kognitiv beteendeterapi är en form av behandling som lämpar sig väl för självhjälp och ett flertal böcker med psykologisk behandling för besvär som depression, stress, sömn, paniksyndrom, social fobi har utgivits de senaste åren.

Då antalet titlar är många har vi på psykologkonsulterna valt ut ett antal självhjälpsböcker som vi kan rekommendera. Samtliga böcker innehåller övningar som visat sig ha god effekt på de besvär som behandlas och flera av böckerna är resultatet av forskningsprojekt där forskarna kunnat visa att en stor del av de deltagare som använt böckerna blivit betydligt bättre eller helt blivit av med sina besvär.

Rekommenderad litteratur: 

Ingen Panik — fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi

För de cirka 200 000 svenskar som lider av panikångest innebär vardagen inte bara rädsla för nya attacker, utan också undvikande av platser och situationer som vi andra kan ta för självklara.

Forskning visar entydigt att KBT har mycket god effekt vid paniksyndrom – mellan 80 och 95 procent är diagnosfria efter tio veckors behandling – och förbluffande nog ser man samma goda resultat vid självhjälps-behandling! Det finns alltså mycket som talar för att även den som använder den här boken ska kunna bli fri från sina problem. Det som krävs är att avsätta tid för att läsa och att genomföra övningarna.

  • Boken är i första hand avsedd för allmänheten (självhjälp).
  • Metoden i den här boken bygger på ett flertal studier gjorda vid Uppsala och Linköpings universitet.
  • Arbetsblad finns att ladda ner från hemsidan www.ingenpanik.se.
  • Förord av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet.

Per Carlbring är leg. psykolog och docent i klinisk psykologi, han arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Han har tidigare varit medförfattare till Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi (2006).

Åsa Hanell är journalist och verksam i Norrköping, hon har tidigare varit medförfattare till Fobier (2000) och Rädd, räddare, ångest (2003).

upp


 

Social fobi — effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi

Författare: Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson

Social fobi kan ta sig många uttryck, alltifrån ångest vid umgänge med personer man inte känner till stark rädsla att tala inför grupp. Social fobi är ett mycket vanligt problem men få söker terapeutisk hjälp för besvären. Genom övningar och uppgifter arbetar du dig ifrån din ångest. Metoden i boken bygger på kognitiv beteendeterapi och den är grundligt prövad kliniskt med goda resultat.

Boken vänder sig dels till den som lider av social fobi, dels till yrkesverksamma psykologer och terapeuter samt till lärare och studenter på utbildningarna.

upp


 

Sov bättre med kognitiv beteendeterapi

Sömn är livsviktigt. Men allt fler har idag svårt att sova. Det beror bland annat på att gränserna mellan aktivitet och vila suddas ut alltmer i det nya 24-timmarssamhället där vi ständigt ska vara tillgängliga.

Sömnforskaren och psykologen Marie Söderström presenterar de senaste rönen om sömn och stress i denna heltäckande bok om sömnbesvär. Och hur man med hjälp av KBT, får konkreta verktyg att på egen hand komma till rätta med problemen. KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Behandlingen fokuserar på situationen här och nu och innebär ett aktivt arbete med konkreta övningar och förändringsuppgifter.

Förordet är skrivet av Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi och verksam vid Institutet för psykosocial medicin och institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Marie Söderström är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar sedan flera år tillbaka med KBT-behandling av sömnbesvär vid Stiftelsen Stressmottagningen och Sömnmottagningen. Hon är doktorand vid Karolinska Institutet och har sedan 1999 arbetat med sömn- och stressforskning. Hon är också verksam som psykolog vid en privat mottagning i Stockholm med KBT-behandlingar och har olika utbildnings- och handledningsuppdrag.

upp