Menu:

Kontakta oss:

E-post


För förfrågningar om bedömning och behandling hänvisar vi till:

Moment Psykologi
Västmannagatan 6, Stockholm

Telefon: 08-533 315 43
E-post

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykologisk behandlingsmetod som fått stor uppmärksamhet i Sverige de senaste åren. Inte minst då KBT under en längre tid har visat sig vara den behandling som ger bäst hjälp vid en rad vanliga former av psykologiska problem.

Ursprungligen var KBT framförallt inriktad på att behandla olika former av oro, ångest och depression. I takt med framgångsrik utveckling av KBT har det dock visat sig vara en effektiv metod även vid andra former av problem, t.ex. missbruk, smärta, sömnproblem, ätstörningar och stress.

Hur går en behandling till?

KBT är en strukturerad och lösningsfokuserad behandling. Psykologen leder dig genom behandlingen och hjälper dig att förstå dina problem och förändra din situation. De fem punkterna nedan är en grundstruktur och ett exempel på vad du som klient kan förvänta dig av en behandling.

Andra vanliga inslag är hemuppgifter, vilket innebär att klienten gör övningar eller uppgifter mellan sina möten med psykologen. Det är också vanligt att behandlingen är tidsbegränsad och att klient och psykolog successivt följer upp behandlingen.

Klicka här om du vill läsa mer om hur en behandling går till