Inlägg med etikett traumatisk stress

Psykiska effekter av krig

Tuesday, 30 December, 2008

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skriver om striderna i Gaza. Man rapporterar om antal döda och skadade i attackerna. Men bortom de fysiska skadorna finns det psykologiska effekter av bomber och granater.

När en människa utsätts för livshot kan föreställningar om livet rämna. Världen upplevs efteråt som oförutsägbar, hotande och otrygg. Hemska minnesbilder av händelsen dyker upp mot ens vilja. Man slutar gå till vissa platser, pratar inte med vissa människor. Man rycker till vid oväntade ljud, hoppar till när en vän knackar på ryggen. Vardagen upplevs som farlig, med hot bakom varje gathörn. För många bosatta i Gaza finns det ett överlevnadsvärde i dessa reaktioner, eftersom deras omvärld faktiskt är fylld av faror. Men effekterna kan kvarstå även efter att den verkliga faran är över. (more…)