Inlägg med etikett olegitimerad terapeut

Vad är en terapeut?

Monday, 10 May, 2010

Terapeuten av Magritte

Söker man någon för att lindra oro, nedstämdhet, eller trötthet, eller någon att tala med för att förstå sig själv bättre, märker man snart att det är en djungel av olika kompetenser, titlar och professioner.

Söker man privat finns annonser överallt om olika typer av terapeuter, som nog är den vanligaste benämningen. Det är förvirrande, hur hittar man rätt – och till att börja med, vad är en terapeut?

(more…)

Om patientsäkerhet

Thursday, 18 December, 2008

Patientsäkerhetsutredningen överlämnade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har bland annat handlat om att se över lagstiftningen om ansvar inom hälso- och sjukvården. Hovrättsrådet tillika utredaren Lars Lundgren skrev i DN Debatt igår.

Patientsäkerhet är en oerhört viktig fråga. Patienter skall under alla omständigheter ha möjlighet att påtala allvarliga brister i hälso- och sjukvården. Det finns idag ett bekymmersamt område angående patienters säkerhet, som i samband med patientsäkerhetsutredningen kan kommenteras. (more…)