Arkiv för kategorin socialpsykologi

Om det ultimata attributionsfelet

Monday, 12 April, 2010

Människan förenklar omvärlden, stuvar in i fack; skulle vi inte ständigt kategorisera skulle vi inte klara livhanken. Att gruppera, sortera och klassificera är nödvändigt för vår överlevnad. Viss frukt är ätbar, annan inte. Om vi skulle vara tvungna att undersöka allting på nytt varje gång, som någonting aldrig tidigare skådat, skulle vi inte ens komma ur sängen.

Klassiska kategoriseringar:

Men denna livsviktiga förmåga har sina baksidor, särskilt när det gäller människor. Senast händelsen på en parkeringsplats i Landskrona, där information om den misstänktes bakgrund riktade debatten mot att handla om gruppen snarare än individen. (more…)

Om det fundamentala förklaringsfelet

Thursday, 4 February, 2010

När vi bedömer andras agerande har vi en tendens att övervärdera vissa orsaker och undervärdera andra. Om ni tänker se Oscarsgalan märker ni kanske att ni har uppfattningar om hur skådespelarna är som personer. Det är sannolikt att dessa uppfattningar egentligen handlar om vilka roller skådespelarna haft. Vi beskriver kort hur det funkar. (more…)