Arkiv för kategorin KBT

Myter om KBT — del 3: Man blir hjärntvättad

Sunday, 11 October, 2009

SvD har nu en serie om “prat eller piller” på idagsidorna, där de bl.a. diskuterar KBT via internet, intervjuar psykologer och synar vården.

Bland kommentarerna till artiklarna finns exempel på de tidigare myter om KBT som vi har skrivit om (det är ytligt och det är simpelt). Det finns där även exempel på ännu en myt. En felsägning som undertecknad råkade höra en gång illustrerar myten ganska bra: “Vladimir Putin, jag tycker han är en läskig typ”, säger den ene, varpå den andra replikerar “jamenvisst, han var ju en sån där KBT:are — nej! jag menar KGB:are”. (more…)

Myter om KBT — del 2: Man går inte på djupet

Monday, 6 April, 2009

I SvD skrev man igår om Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för ångest- och depressionstillstånd. Författarna har nyligen debatterat även i Läkartidningen. Utan att gå närmare in på vad författarna har för syn, tror vi att något behöver klargöras om KBT. Vi vill påpeka att många väldigt kunniga individer genom åren har deltagit i denna debatt. Här vill vi endast peka på en aspekt av det hela:

Det är en myt att KBT bara skrapar på ytan. (more…)

Myter om KBT — del 1: Det är enkelt och okomplicerat

Thursday, 5 March, 2009

Med anledning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest är KBT i tidningarna igen.

KBT, kognitiv beteendeterapi, skriver tidningarna gärna om. Förlag sätter mer än gärna en KBT-stämpel på framsidan till nya psykologiböcker. Budskapet som förmedlas är att KBT är en enkel lösning på det mesta. I kölvattnet kommer en skara som ser möjligheter att tjäna pengar på publiciteten och erbjuder KBT-coachning, KBT-hästterapi och KBT-terapi. (Eftersom KBT betyder kognitiv beteendeterapi, betyder således KBT-terapi “kognitiv beteendeterapi-terapi”.) Men psykologisk behandling som utförs av personer utan tillräcklig kunskap riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser. Därför behöver vi klargöra följande: (more…)

Psykiska effekter av krig

Tuesday, 30 December, 2008

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skriver om striderna i Gaza. Man rapporterar om antal döda och skadade i attackerna. Men bortom de fysiska skadorna finns det psykologiska effekter av bomber och granater.

När en människa utsätts för livshot kan föreställningar om livet rämna. Världen upplevs efteråt som oförutsägbar, hotande och otrygg. Hemska minnesbilder av händelsen dyker upp mot ens vilja. Man slutar gå till vissa platser, pratar inte med vissa människor. Man rycker till vid oväntade ljud, hoppar till när en vän knackar på ryggen. Vardagen upplevs som farlig, med hot bakom varje gathörn. För många bosatta i Gaza finns det ett överlevnadsvärde i dessa reaktioner, eftersom deras omvärld faktiskt är fylld av faror. Men effekterna kan kvarstå även efter att den verkliga faran är över. (more…)

Svårt att sova?

Wednesday, 17 December, 2008

Många har mer eller mindre ofta svårt att sova. Det vanligaste problemen med sömnen sammanfattas i ordet insomni. Insomni innebär att man har har svårt att somna, vaknar flera gånger under natten eller vaknar för tidigt på morgonen. Sömnproblem kan också orsakas av att man får andningsstopp under sömnen. Andningsstopp finns i större utsträckning hos individer som snarkar.

Vid insomni innebär sömnproblemen att du fungerar sämre i vardagen. Trötthet och koncentrationssvårigheter gör att man inte kan prestera som vanligt. Insomni innebär också att svårigheterna inte är övergående, utan håller i sig under flera månader trots att det inte finns några egentliga hinder för en god sömn. (more…)