Arkiv för kategorin depression

Myter om KBT — del 1: Det är enkelt och okomplicerat

Thursday, 5 March, 2009

Med anledning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest är KBT i tidningarna igen.

KBT, kognitiv beteendeterapi, skriver tidningarna gärna om. Förlag sätter mer än gärna en KBT-stämpel på framsidan till nya psykologiböcker. Budskapet som förmedlas är att KBT är en enkel lösning på det mesta. I kölvattnet kommer en skara som ser möjligheter att tjäna pengar på publiciteten och erbjuder KBT-coachning, KBT-hästterapi och KBT-terapi. (Eftersom KBT betyder kognitiv beteendeterapi, betyder således KBT-terapi “kognitiv beteendeterapi-terapi”.) Men psykologisk behandling som utförs av personer utan tillräcklig kunskap riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser. Därför behöver vi klargöra följande: (more…)

Vanligt med kvarstående symtom på depression trots medicinering

Wednesday, 10 December, 2008

Den vanligaste behandlingsformen för depression är antidepressiva läkemedel, oftast av typen SSRI eller SNRI. Dessa kallas ibland för den tredje generationens antidepressiva, och har visat sig avhjälpa depression – detta debatteras visserligen – men framförallt minska risken för återfall i depression, vilket är nog så viktigt.

Consumer Health Services, CHS, har rapporterat om en europeisk undersökning av 53 000 deprimerade som var medicinerade med antidepressiva läkemedel av typen SSRI eller SNRI. Studien gjordes på patienter i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Resultaten visade att ungefär 80 % av patienterna fortsatt upplevde symtom på depression under behandlingen. (more…)

Om att förutsäga vem som kommer att drabbas av depression

Saturday, 6 December, 2008

Forskare vid University College London har utvecklat ett online-test som visar din risk för att drabbas av en depression det kommande året. Frågorna i testet har utprövats på 6000 personer i europeisk primärvård och kontrollerats på nästan 3000 patienter i primärvården i Chile. Studien publicerades i Archives of General Psychiatry, där tyvärr endast prenumeranter har tillgång till artiklarna.

Efter att du har svarat på ett antal frågor om dig själv, din omgivning och historia får du din risk för att hamna i en depression det kommande året i form av en procent – med tre decimaler, t.ex. 4,362 %. Det låter väldigt bra, vid en första anblick. Tre decimaler innebär en precision på en tusendels procent. (more…)