Vad är en idrottspsykolog?

idrottspsykologiVi har tidigare på bloggen tagit upp vad som skiljer terapeuter, psykologer och psykiatriker. Vi kan konstatera att det finns en viss begreppsförvirring om vad som är vad: Det är bloggens hittills mest lästa inlägg. Inom idrottspsykologins värld är det än mer komplicerat.

Vem som helst kan kalla sig idrottspsykolog. Läs en 7,5 poängskurs och du är med i matchen. Många kan ha en gedigen idrottslig bakgrund vilket ger en stor erfarenhetsbank vilket naturligtvis är bra. Tyvärr kan det bidra med att man som rådgivare kopplar det mesta till hur man själv hanterade det situationer som uppstod, vilket kan bli fel om den man försöker hjälpa inte tänker på samma sätt.

Detta är problematiskt framförallt för de idrottare som skall anlita en idrottspsykolog. Det är viktigt att undersöka vad som döljer sig bakom titeln.

se större

Legitimerade psykologer går en fem år lång utbildning med ytterligare ett års praktiktjänstgöring. Psykologer har kunskap och kompetens att arbeta med kliniska tillstånd såsom depression och ångest. De har legitimation och kan bli granskade av Socialstyrelsen. För att komplicera det ytterligare finns en psykologutbildning med idrottsinriktning i Umeå. Dessa idrottspsykologer är alltså legitimerade på samma sätt som vanliga psykologer.

boltMerparten av idrottspsykologer och mentala rådgivare är inte leg. psykologer. De kan ha en universitet eller högskoleutbildning, eller ingetdera. Det har dock på senare tid satsats mycket resurser på denna kategori där många erbjudits steg-1 utbildning i KBT. Det vill säga att de fått en grundläggande psykoterapeutisk utbildning och har erhållit kunskaper i hur man arbetar med psykologisk behandling. Viktigt att veta är att dessa inte har en legitimation och inte granskas av Socialstyrelsen. Detta medför även att de inte får bedriva psykologisk behandling av psykiatriska tillstånd såsom ångest eller depression.

Många idrottspsykologer är duktiga på det de gör. Vill du vara säker på att de har rätt kompetens; sök efter de som är legitimerade alternativt har utbildat sig till steg 1 terapeuter.

Kommentera