Statistik om psykologer

Bloggaren går hos en psykolog (här), vad en psykolog skulle tro nämns i en ledare (här), psykologen gallrar Robinson-deltagare (här), och  psykologen försöker lindra när någonting hemskt har hänt (här). Psykologer medverkar och omnämns i vitt skilda sammanhang. Men hur många är det därute i Sverige som är psykologer? Hur gamla är de?

Här kommer lite fakta om psykologer i Sverige.

Var tredje psykolog är en man. Enligt Socialstyrelsens siffror från 2007, fanns det 9 732 psykologer. Av dessa var 2 961 män, alltså 30 %. Fördelningen mellan kvinnor och män har inte förändrats nämnvärt de senaste åren.

Av yrkesverksamma psykologer har ungefär hälften, 56 %, en anställning inom hälso- och sjukvården. Många psykologer jobbar med andra saker än psykologisk behandling, någonting vi återkommer till.

Här är ett diagram över åldersfördelningen för psykologer, som det såg ut i december 2007:

psykologleg1

Hälften av alla psykologer i Sverige är 55 år eller äldre. Flest psykologer finns det i åldersspannet 60–64 år. Det är väldigt få psykologer som är under 30 år, och ingen psykolog är under 25 år.

År 2007 fick Sverige 372 nya psykologer som har utbildats vid svenska universitet. Samtidigt ser vi att en relativt stor andel psykologer kommer att gå i pension ganska snart. Om tio år kanske varken bloggaren eller dokusåpa-aspiranten kan få tid hos en psykolog?


Statistiken är hämtad från Socialstyrelsen.

2 svar till “Statistik om psykologer”

  1. Birger says:

    Landstinget vill ju, enligt en artikel i SvD, anställa hundratals psykologer.
    Finns det så många tillgängliga?
    Birger

    • Hej Birger, det är en viktig fråga. Det kommer nog bli svårt att skvätta fram så många kunniga på kort varsel. Det finns en risk att landstinget av politiska skäl känner sig nödgat att tänja på sin egen ambition så att det kommer att gälla också personal med mindre utbildning i psykologi. Men vi får se, det är ett steg i rätt riktning för att hjälpa alla med psykisk ohälsa som söker vård.

Kommentera