Vanligt med kvarstående symtom på depression trots medicinering

Den vanligaste behandlingsformen för depression är antidepressiva läkemedel, oftast av typen SSRI eller SNRI. Dessa kallas ibland för den tredje generationens antidepressiva, och har visat sig avhjälpa depression – detta debatteras visserligen – men framförallt minska risken för återfall i depression, vilket är nog så viktigt.

Consumer Health Services, CHS, har rapporterat om en europeisk undersökning av 53 000 deprimerade som var medicinerade med antidepressiva läkemedel av typen SSRI eller SNRI. Studien gjordes på patienter i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Resultaten visade att ungefär 80 % av patienterna fortsatt upplevde symtom på depression under behandlingen.Det är med andra ord väldigt vanligt att man trots medicinering har kvarstående besvär som t.ex. känslor av hopplöshet, nedstämdhet eller att man inte har intresse eller nöje av aktiviteter som man vanligtvis skulle tycka om. Men det går inte att säga någonting om hur många eller hur svåra symtom patienterna skulle ha haft, vore de utan behandling.

Resultaten visar att behandling av depression med läkemedel knappast handlar om allt eller inget. Behandling av depression kan hjälpa lite, medel eller mycket, men många olika faktorer samspelar.

Ingen behandling är en mirakelkur. Kvällstidningarnas skriverier om lyckopiller är tyvärr för bra för att vara sant. Men det finns effektiva behandlingar för depression, framför allt läkemedel och psykologisk behandling. Behandling av depression behöver utformas noggrant av en expert inom området, legitimerade läkare för läkemedelsbehandling och legitimerade psykologer för psykologisk behandling. För- och nackdelar ska vägas varsamt. Och för att minimera kvarstående besvär behöver behandlingen justeras efter framgång och motgång allteftersom situationen och symtomen förändras.

Kommentera