Svårt att sova?

Många har mer eller mindre ofta svårt att sova. Det vanligaste problemen med sömnen sammanfattas i ordet insomni. Insomni innebär att man har har svårt att somna, vaknar flera gånger under natten eller vaknar för tidigt på morgonen. Sömnproblem kan också orsakas av att man får andningsstopp under sömnen. Andningsstopp finns i större utsträckning hos individer som snarkar.

Vid insomni innebär sömnproblemen att du fungerar sämre i vardagen. Trötthet och koncentrationssvårigheter gör att man inte kan prestera som vanligt. Insomni innebär också att svårigheterna inte är övergående, utan håller i sig under flera månader trots att det inte finns några egentliga hinder för en god sömn.

Sömnsvårigheter kan uppkomma på grund av andra besvär, t.ex. nedstämdhet eller ångest. Men även om orsaken till sömnproblemen har blivit framgångsrikt behandlad, kan den dåliga sömnen fortsätta. Sömnproblem kan i sin tur ge upphov till andra besvär, även här nedstämdhet eller ångest. Sömnproblem kan också vara en följd av kroppsliga besvär eller en biverkning av mediciner.

Idag är läkemedel allra vanligast vid behandling av sömnsvårigheter. I en artikel i Journal of the American Medical Association uppmärksammas vi på att kognitiv beteendeterapi, KBT, anpassad för sömnproblem är underanvänt – trots att KBT fungerar väl både för den som endast har sömnproblem och för den som också lider av andra psykiska besvär. Både läkemedel och KBT fungerar vid behandling av insomni. I vissa studier har KBT visat sig vara bättre än läkemedel. En fördel med KBT är att effekterna håller i sig när behandlingen avslutats. En nackdel med KBT för insomni är att behandlingen är tidskrävande. Det finns också en brist på personal som kan utföra kompetent KBT.

Nackdelarna med KBT för insomni har gjort att det finns självhjälpsprogram på internet. Självhjälpsprogram har inte lika god effekt som KBT utförd av en psykolog. Om du av något skäl vill försöka avhjälpa dina sömnsvårigheter på egen hand, finns det åtskilliga. Ett exempel är att prova Apotekets självhjälpsprogram. Tyvärr kostar det ca 400 kronor. Det finns också ett antal självhjälpsböcker, t.ex. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Men var förberedd på att det inledningsvis kan vara en krävande behandling.

Kommentera