Om patientsäkerhet

Patientsäkerhetsutredningen överlämnade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har bland annat handlat om att se över lagstiftningen om ansvar inom hälso- och sjukvården. Hovrättsrådet tillika utredaren Lars Lundgren skrev i DN Debatt igår.

Patientsäkerhet är en oerhört viktig fråga. Patienter skall under alla omständigheter ha möjlighet att påtala allvarliga brister i hälso- och sjukvården. Det finns idag ett bekymmersamt område angående patienters säkerhet, som i samband med patientsäkerhetsutredningen kan kommenteras. Det handlar om individer med psykisk ohälsa som fått felaktig eller till och med skadlig behandling av icke legitimerad personal i privat regi. Idag är det olagligt att kalla sig psykolog eller psykoterapeut utan att inneha en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Däremot är det inte olagligt, inte heller ovanligt, att titulera sig samtalsterapeut eller liknande. Andra exempel är diplomerad KBT-coach och KBT-hästterapeut.

Den som behandlas av en person som inte är legitimerad saknar idag tillräckliga möjligheter att kompenseras om behandlaren begår ett allvarligt fel. Relationen hjälpsökande–ickelegitimerad behandlare, är densamma som konsument–försäljare. Eftersom behandlaren inte har en legitimation gäller inte de lagar som ger tillräcklig patientsäkerhet.

Till exempel har den ickelegitimerade behandlaren inte någon skyldighet att beakta sekretess. Det vill säga att det står fritt för behandlaren att prata med andra om det som sägs i behandlingen. Det som återstår den felbehandlade individen är konsumentköplagen och civilrättsligt åtal.

Detta handlar inte om utbildning eller om hur skicklig den enskilda behandlaren är. Alla kan göra fel, även om professionella behandlare så långt det är möjligt försöker undvika det. Det handlar inte om styrkor och svagheter hos olika behandlingsmetoder, om t.ex. hästterapi eller KBT fungerar. Det handlar om patientsäkerhet.

Om du går i psykologisk behandling eller psykoterapi, klargör om din behandlare är legitimerad av Socialstyrelsen. Det kan vara svårt att ställa frågan, men då vet du om du har det skydd som du behöver, om din behandlare begår ett allvarligt fel.

Kommentera