Om att förutsäga vem som kommer att drabbas av depression

Forskare vid University College London har utvecklat ett online-test som visar din risk för att drabbas av en depression det kommande året. Frågorna i testet har utprövats på 6000 personer i europeisk primärvård och kontrollerats på nästan 3000 patienter i primärvården i Chile. Studien publicerades i Archives of General Psychiatry, där tyvärr endast prenumeranter har tillgång till artiklarna.

Efter att du har svarat på ett antal frågor om dig själv, din omgivning och historia får du din risk för att hamna i en depression det kommande året i form av en procent – med tre decimaler, t.ex. 4,362 %. Det låter väldigt bra, vid en första anblick. Tre decimaler innebär en precision på en tusendels procent.

Det kommer fler och fler formulär och test på internet, som sägs kunna diagnostisera ADHD, depression, social fobi och så vidare. Men deras precision är oftast alldeles för dålig för att säkert kunna pricka in vilka som lider av ett tillstånd.

Detta nya online-test som bedömer risken för att insjukna i depression det närmaste året, är ett rigoröst utprövat test. Studien har granskats och godkänts av andra forskare, och resultaten har publicerats i en väl ansedd tidskrift. Det är bra, och mycket bättre än de flesta formulär på internet. Men trots att utformningen uppfyller höga kvalitetskrav, kan testet som bäst kan skilja ut tre av fyra som är deprimerade inom ett år. Som sämst hittar testet bara en av tre.

Det finns all anledning att vara försiktig när du tolkar resultaten av test på internet. Som vi har nämnt tidigare, om du är orolig för din hälsa, lita inte för mycket på det som du hittar på internet. Ta kontakt med vården på din ort.

Om du vill titta på online-testet, finner du det här: PredictD. Du behöver kunna engelska för att göra testet.

Kommentera