Arkiv för December, 2008

Psykiska effekter av krig

Tuesday, 30 December, 2008

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skriver om striderna i Gaza. Man rapporterar om antal döda och skadade i attackerna. Men bortom de fysiska skadorna finns det psykologiska effekter av bomber och granater.

När en människa utsätts för livshot kan föreställningar om livet rämna. Världen upplevs efteråt som oförutsägbar, hotande och otrygg. Hemska minnesbilder av händelsen dyker upp mot ens vilja. Man slutar gå till vissa platser, pratar inte med vissa människor. Man rycker till vid oväntade ljud, hoppar till när en vän knackar på ryggen. Vardagen upplevs som farlig, med hot bakom varje gathörn. För många bosatta i Gaza finns det ett överlevnadsvärde i dessa reaktioner, eftersom deras omvärld faktiskt är fylld av faror. Men effekterna kan kvarstå även efter att den verkliga faran är över. (more…)

Om patientsäkerhet

Thursday, 18 December, 2008

Patientsäkerhetsutredningen överlämnade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har bland annat handlat om att se över lagstiftningen om ansvar inom hälso- och sjukvården. Hovrättsrådet tillika utredaren Lars Lundgren skrev i DN Debatt igår.

Patientsäkerhet är en oerhört viktig fråga. Patienter skall under alla omständigheter ha möjlighet att påtala allvarliga brister i hälso- och sjukvården. Det finns idag ett bekymmersamt område angående patienters säkerhet, som i samband med patientsäkerhetsutredningen kan kommenteras. (more…)

Svårt att sova?

Wednesday, 17 December, 2008

Många har mer eller mindre ofta svårt att sova. Det vanligaste problemen med sömnen sammanfattas i ordet insomni. Insomni innebär att man har har svårt att somna, vaknar flera gånger under natten eller vaknar för tidigt på morgonen. Sömnproblem kan också orsakas av att man får andningsstopp under sömnen. Andningsstopp finns i större utsträckning hos individer som snarkar.

Vid insomni innebär sömnproblemen att du fungerar sämre i vardagen. Trötthet och koncentrationssvårigheter gör att man inte kan prestera som vanligt. Insomni innebär också att svårigheterna inte är övergående, utan håller i sig under flera månader trots att det inte finns några egentliga hinder för en god sömn. (more…)

Vanligt med kvarstående symtom på depression trots medicinering

Wednesday, 10 December, 2008

Den vanligaste behandlingsformen för depression är antidepressiva läkemedel, oftast av typen SSRI eller SNRI. Dessa kallas ibland för den tredje generationens antidepressiva, och har visat sig avhjälpa depression – detta debatteras visserligen – men framförallt minska risken för återfall i depression, vilket är nog så viktigt.

Consumer Health Services, CHS, har rapporterat om en europeisk undersökning av 53 000 deprimerade som var medicinerade med antidepressiva läkemedel av typen SSRI eller SNRI. Studien gjordes på patienter i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Resultaten visade att ungefär 80 % av patienterna fortsatt upplevde symtom på depression under behandlingen. (more…)

Piller som prestationshöjare

Monday, 8 December, 2008
I en debattartikel i tidskriften Nature skriver flera forskare att friska människor bör tillåtas att förbättra sina mentala förmågor genom att använda receptbelagda läkemedel som idag förskrivs till barn med ADHD och äldre med minnessvårigheter. Forskarna menar att det inte är mera oetiskt att ta ett piller än att sova bra eller äta rätt för att förbättra sin prestation.

Användandet av dessa läkemedel, t.ex. Ritalina, finner man idag i viss utsträckning bland amerikanska studenter. Studenterna hoppas på bättre studieförmåga, eftersom dessa läkemedel bland annat förbättrar koncentrationsförmågan och kapaciteten i arbetsminnet hos personer med ADHD.  Tyvärr finns det baksidor med idén. (more…)

Om att förutsäga vem som kommer att drabbas av depression

Saturday, 6 December, 2008

Forskare vid University College London har utvecklat ett online-test som visar din risk för att drabbas av en depression det kommande året. Frågorna i testet har utprövats på 6000 personer i europeisk primärvård och kontrollerats på nästan 3000 patienter i primärvården i Chile. Studien publicerades i Archives of General Psychiatry, där tyvärr endast prenumeranter har tillgång till artiklarna.

Efter att du har svarat på ett antal frågor om dig själv, din omgivning och historia får du din risk för att hamna i en depression det kommande året i form av en procent – med tre decimaler, t.ex. 4,362 %. Det låter väldigt bra, vid en första anblick. Tre decimaler innebär en precision på en tusendels procent. (more…)

Om att söka på internet efter orsaken till dina symtom

Saturday, 6 December, 2008

Hittade du hit genom att söka på sömnproblem? Det är nämligen allt vanligare att vi söker på internet efter orsaken till, eller behandling för, våra problem. Men det är inte alltid så enkelt att försöka hitta orsaken till symtomen. Brittiska BBC skriver om en studie som Microsoft har gjort, där forskare har tittat på hur vi söker och hittar information om hälsoproblem. (more…)

Välkommen!

Saturday, 6 December, 2008

Välkommen till bloggen hos Psykologkonsulterna.se

Vår ambition är att skriva enkelt och lättfattligt om nyheter som på ett eller annat sätt knyter an till hur människor fungerar och tänker, om psykologi och psykiatri. Vi hoppas att du finner innehållet stimulerande och tankeväckande.